Uppdatering

Förvaltningsberättelse och Verksamhetsberättelse (inkl. Revisionsberättelse) för 2020 har anslagits på våran anslagstavla på Aktivitetshuset.

Ny styrelse har konstituerats och nästa styrelsemöte är tisdag 2/11 2021.

Stort tack till alla som deltog på årsmötet i måndags!

OBS!
Husmöte idag, 28/10, på Aktivitetshuset.