Tider och kontaktuppgifter

Vi i kyrkan finns på plats i aktivitetshuset följande dagar och tider:

MÅNDAGAR kl 11–15.45 Conny Brandell, präst
Anne Liisasdotter, präst
kl 13–15.30 Drop in-samtal
kl 13.15 Kvinnogrupp
TISDAGAR jämna veckor kl 13–15.30 Drop in-samtal Anne Liisasdotter, präst
TORSDAGAR kl 11–15.45 Conny Brandell, präst
kl 13–14 Samtal om livet, öppen samtalsgrupp
kl 14.30–15.30 Drop in-samtal
FREDAGAR kl 10.15–11.45 Livsåskådning (studiecirkel) Birgitta Fält, psykolog

Telefon till kyrkan i Aktivitetshuset: 031-13 57 85

Conny Brandell, präst
Mobilnummer: 0706-350 745

Anne Liisasdotter, präst
Mobilnummer: 0702-17 38 10

Birgitta Fält, psykolog
Mobilnummer: 0707-80 77 02