Tider och kontaktuppgifter

Vi i kyrkan finns på plats i aktivitetshuset följande dagar och tider:

MÅNDAGAR kl 10:00–15:45 Conny Brandell, präst, bokade samtal & Drop-in
ONSDAGAR kl 10:00-15:00 Bokade samtal & Drop-in
TORSDAGAR kl 10:00–15:45 Conny Brandell, präst, bokade samtal & Drop-in
  kl 13:00–14:00 Mansgrupp
  kl 13:00–14:00 Öppen Samtalsgrupp
FREDAGAR kl 10.15–11.45 Livsåskådning (studiecirkel) Birgitta Fält, psykolog, bokade samtal och drop-in

Conny Brandell, präst
Mobilnummer: 0706-35 07 45

Louise Marmkvist, diakon
Mobilnummer: 0702-53 58 33

Birgitta Fält, psykolog
Mobilnummer: 0707-80 77 02