Kyrkan i aktivitetshuset

Sjukhuskyrkan/psykiatrin. Svenska kyrkan.

Kyrkan i Aktivitetshuset vill vara ett andningshål för Dig som av olika skäl besöker aktivitetshuset. En plats för stillhet, andakt, reflektion och krafthämtning.

Tillsammans med Dig vill vi värna och stödja livet under ytan. Hjälpa varandra att stärka det som är äkta och friskt på djupet av oss själva.

I kyrkan håller vi enkla andakter och mässor. Du kan också använda rummet för egen stillhet, andakt och reflektion. Där finns andaktsböcker, bönböcker m.m. som en hjälp för Dig.

Vi från kyrkan, prästen Conny Brandell, diakonen Louise Marmberg och psykologen Birgitta Fält finns tillgängliga på Aktivitetshuset. Du har möjlighet att träffa någon av oss för enskilda samtal i vårt samtalsrum. Om Du önskar enskild nattvard eller förbön finns vi också till hands för det. Vi anordnar även grupper med olika teman som du kan delta i.

Här finns aktuella tider och kontaktuppgifter.

Kyrkan i Aktivitetshuset är en del av Svenska Kyrkans arbete inom sjukhuskyrkan.

Väl mött på Aktivitetshuset Centrum
Conny, Louise och Birgitta

Läs mer på sjukhuskyrkans webbsida.