Hem

På grund av det rådande läget med Coronavirus/Covid-19 så kommer vi att ha reducerade öppettider tillsvidare. Torsdagen 19 mars har Vännerna stängt. Från och med veckan därpå, dvs vecka 13 (fr.o.m. 23 mars) så har vi följande öppettider:

  • Ojämna veckor: tisdagar kl. 16–19 och lördagar kl. 13–17.
  • Jämna veckor: torsdagar kl. 16–19.

Följ även Folkhälsomyndighetens råd för att undvika att smitta dig själv och andra.

EXTRAINKALLAT ÅRSMÖTE MÅNDAGEN 23:e JUNI

Klockan 13:00

PÅ DAGORDNINGEN:
Val av ny ordförande

Med vänlig hälsning
/Vännerna


Vännerna är en idéell förening som bildades 1997 av besökare och personal på Aktivitetshus Centrum vid Järntorget. Vi har olika aktiviteter i stora ljusa lokaler. Du kan till exempel välja bland aktiviteter såsom måleri, ett musikrum, bordtennis, sömnad m.m. Gemenskapen är dock minst lika viktig för oss som aktiviteterna.

Våra ändamål är att:

  • Främja medlemmarnas möjligheter till sociala, kulturella och intellektuella aktiviteter.
  • Bryta isolering och utanförskap.
  • Motarbeta intolerans, främlingsfientlighet, stigmatisering och fördomar mot människor med psykisk ohälsa.
  • Verka för att skapa arbetsliknande verksamhet/meningsfull sysselsättning för att främja återhämtning och personlig utveckling inom aktivitetshusets väggar.
  • Stödja och bidra till utvecklingen av Aktivitetshus Centrums verksamhet genom bland annat egna insatser.
  • Samarbeta med andra verksamheter och föreningar som vänder sig till psykiskt funktionshindrade, samt verka för brukarinflytande i alla led.
  • Verka för en utvecklad psykiatri med differentierat vårdinnehåll.