Hem

Vännerna är en idéell förening som bildades 1997 av besökare och personal på Aktivitetshus Centrum vid Järntorget. Vi har olika aktiviteter i stora ljusa lokaler. Du kan till exempel välja bland aktiviteter såsom måleri, ett musikrum, bordtennis, sömnad m.m. Gemenskapen är dock minst lika viktig för oss som aktiviteterna.

Våra ändamål är att:

  • Främja medlemmarnas möjligheter till sociala, kulturella och intellektuella aktiviteter.
  • Bryta isolering och utanförskap.
  • Motarbeta intolerans, främlingsfientlighet, stigmatisering och fördomar mot människor med psykisk ohälsa.
  • Verka för att skapa arbetsliknande verksamhet/meningsfull sysselsättning för att främja återhämtning och personlig utveckling inom aktivitetshusets väggar.
  • Stödja och bidra till utvecklingen av Aktivitetshus Centrums verksamhet genom bland annat egna insatser.
  • Samarbeta med andra verksamheter och föreningar som vänder sig till psykiskt funktionshindrade, samt verka för brukarinflytande i alla led.
  • Verka för en utvecklad psykiatri med differentierat vårdinnehåll.