Hem

Nu har vi kvällsöppet igen på tisdagar och torsdagar kl. 15:30 – 19:00.
Under kvällsöppettiderna finns fika att köpa fram tills kl. 18:00.
Välkomna!

Läs mera under ”På gång”.

Vi vill påminna om att hjälpas åt att minska smittspridningen avseende Covid-19. Se Folkhälsomyndighetens hemsida för information om detta. De har en kort punktlista där med de viktigaste sakerna att tänka på. Ett förtydligande är att med att hålla ”en armlängds avstånd” så menar Folkhälsomyndigheten i själva verket att båda sträcker ut sina armar, det vill säga de menar i praktiken att man bör hålla ca 2 armlängders avstånd från varandra (ca 1,5 meter, se bild nedan).

Klicka på bilden för större bild.


Med vänlig hälsning
/Vännerna


Vännerna är en idéell förening som bildades 1997 av besökare och personal på Aktivitetshus Centrum vid Järntorget. Vi har olika aktiviteter i stora ljusa lokaler. Du kan till exempel välja bland aktiviteter såsom måleri, ett musikrum, bordtennis, sömnad m.m. Gemenskapen är dock minst lika viktig för oss som aktiviteterna.

Våra ändamål är att:

  • Främja medlemmarnas möjligheter till sociala, kulturella och intellektuella aktiviteter.
  • Bryta isolering och utanförskap.
  • Motarbeta intolerans, främlingsfientlighet, stigmatisering och fördomar mot människor med psykisk ohälsa.
  • Verka för att skapa arbetsliknande verksamhet/meningsfull sysselsättning för att främja återhämtning och personlig utveckling inom aktivitetshusets väggar.
  • Stödja och bidra till utvecklingen av Aktivitetshus Centrums verksamhet genom bland annat egna insatser.
  • Samarbeta med andra verksamheter och föreningar som vänder sig till psykiskt funktionshindrade, samt verka för brukarinflytande i alla led.
  • Verka för en utvecklad psykiatri med differentierat vårdinnehåll.