Styrelsen

Vännernas styrelse 2017 består av följande:

Ordförande Jonas Ottosson
Ledamot vice ordf. Lizanne Hansson
Ledamot Conny Brandell
Ledamot Katarina Bengtsson
Ledamot Anna Gabriels
Suppleant Mats Ljungberg
Suppleant Fredrik Vilborg
Suppleant
Sven-Åke Bernetoft
Suppleant Eric Tarqui

Representerar Vännerna i NSPHiG Jan Kartengren

Föreningsassistent Bo-Magnus Fröding
Föreningsassistent Ingegerd Nilsson