månadsarkiv: december 2013

Protokoll styrelsemöte 10 december 2013

PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för föreningen Aktivitetshusets Vänner
tisdagen den 10 december 2013 mellan kl 14 00 – 15 15 i studiecirkelrum 2 på Aktivitetshuset Centrum.

Närvarande:

Jonas Ordförande
Anna ledamot
Anneli tjänstgörande suppleant
Olle tjänstgörande suppleant
Malena tjänstgörande suppleant
Lisa föreningsassistent
Tina föreningsassistent
Bo-Magnus sekreterare

§ 236

Upptogs till behandling fråga om att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

§ 237

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Anna .

§ 238

Vid sammanträdet redogjorde sekreteraren för de beslut som styrelsen fattat vid föregående sammanträde den 25 november 2013.

§ 239

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om att söka fondmedel hos Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond samt Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond för att kunna arrangera resa till Kolmårdens djurpark under år 2014.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt Vännernas expedition att taga reda på kostnaderna för att kunna arrangera
en resa antingen till Gränna och Visingsö eller till Bjärehalvön då ldeamöterna
ställde sig tveksamma till att anordna en resa till Kolmårdens djurpark.

Till protokollet antecknades att föreningsassistent Bo-Magnus även kommer att taga reda på kostnaderna för att kunna arrangera en resa till Läckö slott.

§ 240

På sammanträdet diskuterade styrelsen frågor om villkoren för de anställda i föreningen
med mera.

§ 241

Föreningsassistent Tina lät på sammanträdet meddela att hon tillsammans med föreningsassistent Lisa och handledare Rebecka kommer att deltaga i Unga Vuxna A/B:s slutseminarium På Gothia Towers, Mässans Gata 24, onsdagen den 18 december 2013. Den så kallade projektgruppen kommer då att informera om Unga Vuxna A/B samt vilka framgångsfaktorer och hinder som man stött på under projektets gång.

§ 242

Till protokollet antecknades att Olle kunde medverka i att hålla öppet Aktivitetshuset Centrum tillsammans med medlemmen Jan på Juldagen och att ledamoten Jonas kunde hålla öppet Aktivitetshuset Centrum på Nyårsafton tillsammans med Jan.

§ 243

Styrelsen beslöt

Att nästa styrelsesammanträde skall äga rum måndagen den 20 januari 2014 med början
kl 14 00.