månadsarkiv: oktober 2013

Protokoll styrelsemöte 28 oktober 2013

PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för föreningen Aktivitetshusets Vänner måndagen den 28 oktober 2013 mellan kl 14 00 – 15 30 I studiecirkelrum 2 på Aktivitetshuset i Centrum.

Närvarande:

Anna Ordförande
Malena tjänstgörande suppleant
Anne tjänstgörande suppleant
Lisa föreningsassistent
Tina föreningsassistent
Bo-Magnus sekreterare

§ 201

Upptogs till behandling fråga om att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

§ 202

Då ordinarie och vice ordinarie ordföranden inte var närvarande vid sammanträdet hade styrelsen att utse ny ordförande för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att utse ledamoten Anna till ordförande för dagens sammanträde.

§ 203

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Malena.

§ 204

Vid sammanträdet redogjorde sekreteraren för de beslut som styrelsen fattat vid föregående
sammanträde den 14 oktober 2013.

§ 205

Styrelsen diskuterade hur man skulle kunna ordna öppethållandet på Aktivitetshuset när
personalen hade utbildningsdagar under hösten 2013.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistenterna Tina och Bo-Magnus att ansvara
för öppethållandet av Aktivitetshuset i Centrum under följande tider måndagen den
4 november 2013:

Tina 12 00 – 15 45
Bo-Magnus 12 00 – 15 45,

Att uppdraga åt ledamoten Anna och Olle , Anne
samt föreningsassistent Bo-Magnus att ansvara för öppethållandet av
Aktivitetshuset under följande tider fredagen den 22 november 2013:

Anna 13 00 – 15 45
Olle 12 00 – 15 45
Anne hela dagen
Bo-Magnus 8 30 – 13 00,

Att uppdraga åt ledamoten Anna och Olle samt medlemmen Jan
att ansvara för öppethållandet av Aktivitetshuset i Centrum under
följande tider tisdagen den 26 november 2013:

Anna 14 00 – 15 45
Olle 12 00 – 15 45
Jan 13 00 – 15 45,

Att uppdraga åt föreningsassistenterna Tina och Bo-Magnus samt
Anne att ansvara för öppethållandet av Aktivitetshuset i Centrum
under följande tider måndagen den 9 december 2013:

Tina 12 00 – 15 45
Bo-Magnus 12 00 – 15 45
Anne 12 00 – 15 45,

Att uppdraga åt Olle , medlemmen Jan och Anne
att ansvara för öppethållandet av Aktivitetshuset I Centrum under följande
tider måndagen den 16 december 2013:

Olle 12 00 – 15 45
Jan 12 00 – 15 45
Anne 14 00 – 15 45.

Till protokollet antecknades att föreningen kan ha öppet musikrummet på eget ansvar,
att datasalen kan vara öppen och att snickeriet och sömnaden är stängda.

§ 206

Förelåg förslag till redovisning av den 28 oktober 2013 av hur bidrag från Wilhelm och Martina lundgrens Understödsfond använts för att subventioner resa till Sandgrund
Lars Lerin-muséet i Karlstad.

Styrelsen beslöt

Att godkänna förslag till redovisning av hur bidrag från Wilhelm och Martina Lundgrens
Understödsfond använts för att subventionera resa till Sandgrund Lars Lerin-muséet
i Karlstad att översändas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

§ 207

Styrelsen diskuterade fråga om att låta medlemmarna gå och se utställningen ” Vi är romer”
onsdagen den 13 november 2013 samt att bjuda medlemmarna på en kopp kaffe efteråt.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistent Tina att arrangera en guidad visning på Stads-
muséets utställning ” Vi är romer ” onsdagen den 13 november 2013 samt att före-
ningen bjuder på en kopp kaffe efteråt.

§ 208

Föreningsassistent Tina fick i uppdrag att skriva förhållningsregler för kommande
fotoutställningar i Aktivitetshusets konstkorridor.

§ 209

Föreningassistent Bo-Magnus fick i uppdrag att skriva ett E-mail till Christina Matsdotter på Social resursförvaltning och fråga om vi behöver deltaga i deras enkät om
brukarinflytande.

§ 210

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om att arrangera något för ”unga vuxna”
På Aktivitetshuset och att föreningsassistenterna Lisa och Tina skulle hålla
i detta. För närvarande spånar man på tanken att ha ett slags ”Öppet hus” på torsdagkvällarna. Handledare Rebecca Alfredsson är från Aktivitetshusets sida med i detta
projekt. Tina och Lisa skulle ha ett sammanträffande med gruppchef Arne Ahlgren för att diskutera om man skall ha en egen kväll med ”Unga vuxna”.

§ 211

Styrelsen beslöt

Att nästa styrelsesammanträde skall äga rum måndagen den 11 november 2013
med början kl 14 00.

Protokoll styrelsemöte 14 oktober 2013

PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för föreningen Aktivitetshusets Vänner
måndagen den 14 oktober 2013 mellan kl 14.00–15.35 i studiecirkelrum 2 på Aktivitetshuset i Centrum.

Närvarande:

Arian Ordförande
Anna ledamot
Conny ledamot
Malena tjänstgörande suppleant
Olle suppleant
Anneli suppleant
Tina föreningsassistent
Lisa föreningsassistent
Bo-Magnus Fröding föreningsassistent

§ 189

Upptogs till behandling fråga om att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

§ 190

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Anna .

§ 191

Vid sammanträdet redogjorde sekreteraren för de beslut som styrelsen fattat vid föregående sammanträde den 30 september 2013.

§ 192

På sammanträdet diskuterade styrelsen medlemsmötet 22 oktober.

Styrelsen beslöt

Att informera om medlemsmötet på kräftfesten, på lunchen, samt i arbetsgrupperna: Olle – köksgruppen, Tina – Rekvisita-textil, Lisa – aspekt, Malena – sömnaden och Arian – Rekvisita-tapetserargruppen.
Man kommer att rapportera från styrelsen på medlemsmötet, vad styrelsen gör och vad de har gjort. Medlemmarna kan lämna respons på detta i form av ris och ros. Annars kommer det främst att vara ett idémöte.

§ 193

Ett mail från Christina Matsdotter har inkommit med inventering kring brukarmedverkan.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt föreningsassistent Tina att kontakta Christina Matsdotter för att kontrollera senaste svarsdag, och om vi kan få skicka in svaret en vecka senare då senaste svarsdag var satt till dagens datum. Styrelsen ansåg att frågorna krävde ett eget möte.

§ 194

Diskussion om för vilket eller vilka ändamål vi ska söka bidrag hos Wilhelm och Martina Understödsfond (inskickad senast 3 februari 2014).

Styrelsen beslöt

Att bordlägga frågan till mitten av december.

§ 195

Tina har varit i kontakt med Stadsmuséet angående en guidad visning av utställningen ”Vi är romer”.

Styrelsen beslöt

Att preliminärt sätta upp 13 november kl 14.00 för en kostnadsfri guidad visning. Tina sätter upp anslag. Styrelsen beslöt även att bjuda medföljande medlemmar på kaffe efter utställningen.

§ 196

Nästa söndagsmiddag infaller 27 oktober.

Styrelsen beslöt

Att middagen äts på restaurang Gyllene Prag.

§ 197

En förfrågan från föreningsassistenterna Lisa och Tina angående upprättande av anställningsbevis.

Styrelsen beslöt

Att Tina och Arian tar fram en mall på anställningsbevis till nästa möte.
§ 198

Diskussion angående 16,5 m tyg inköpt på IKEA för länge sen.

Styrelsen beslöt

Att bilda en projektgrupp som tar fram förslag på vad man kan använda det till. Till gruppen utsågs Tina, Lisa, Anna?, Olle?. Gruppen ska träffas i biblioteket på onsdag 23 oktober för att spåna idéer.

§ 199

Den tidigare föreningsassistenten Christina efterlyser ett intyg från sin anställning.

Styrelsen beslöt

Att Arian ansvarar för att intyget skrivs, men att han kan behöva hjälp och råd. Avtackning av Christina ska hållas i samband med att hon får sitt intyg.

§ 200

Styrelsen beslöt

Att nästa styrelsesammanträde skall äga rum måndagen den 28 oktober 2013
med början kl 14 00.

Kräftfest 15 oktober kl 17

Det serveras kräftor (räkor till de som inte vill ha kräftor), bröd, sallad , samt kaffe med något gott till.

Anmälan och betalning senast ONSDAG DEN 9 OKTOBER annars går platsen till en eventuell reserv.
Kostnad: 40 kronor
Max 40 personer

VÄLKOMNA!