månadsarkiv: juli 2013

Protokoll styrelsemöte 1 juli 2013

PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för föreningen Aktivitetshusets Vänner
måndagen den 1 juli 2013 mellan kl 14 00 – 15 05 i studiecirkelrum 2 på Aktivitetshuset i Centrum.

Närvarande:

Arian Ordförande
Anna ledamot
Olle tjänstgörande suppleant
Anneli tjänstgörande suppleant
Malena tjänstgörande suppleant
Christina Matsdotter Sociala resursförvaltningen
Tina sökande till föreningsassistentanställning
Lisa sökande till föreningsassistentanställning
Bo-Magnus sekreterare

§ 137

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Olle.

§ 138

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om hur föreningen skulle förhålla sig till
nyanställningar av personal då föreningsassistent Christina 0,5 anställning
som föreningsassistent upphörde den 30 juni 2013. Till protokollet antecknades
att Tina från Arbetsgruppen Rekvisita och Lisa från Aspekt.Nu
anmält sig som intresserade av att arbeta hos föreningen Aktivitetshusets Vänner.
Styrelsens uppfattning var att Lisa skulle kunna hjälpa till med att förbättra
och hålla föreningens hemsida aktuell under den tid som hon är anställd här samt
lära ut hur man sköter hemsidan i framtiden då den behövs hållas aktuell med information.
När tiden närmar sig årsskiftet kommer styrelsen på nytt att taga ställning till hur man vill förhålla sig i personalfrågan.

Styrelsen beslöt

Att anställa Tina på 0,25 anställning som föreningsassistent från och med
den 1 september 2013 till och med den 31 december 2013, samt

Att anställa Lisa på 0,25 anställning som föreningsassistent från och med
den 1 september 2013 till och med den 31 december 2013.