månadsarkiv: juni 2013

Protokoll styrelsemöte 24 juni 2013

PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för föreningen Aktivitetshusets Vänner
måndagen den 24 juni 2013 mellan kl 14 00 – 15 45 i studiecirkelrum 2 på Aktivitetshuset i Centrum.

Närvarande:

Arian Ordförande
Anna ledamot
Jonas ledamot
Anneli tjänstgörande suppleant
Malena tjänstgörande suppleant
Hugo suppleant
Bo-Magnus sekreterare

§ 124

Upptogs till behandling fråga om att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

§ 125

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Anna.

§ 126

Vid sammanträdet redogjorde sekreteraren för de beslut som styrelsen fattat vid föregående sammanträde den 10 juni 2013.

§ 127

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om vid vilka tidpunkter man skulle åka till Varberg fram och tillbaka tisdagen den 16 juli.

Styrelsen beslöt

Att resedeltagarna samlas vid Pressbyrån/Tidpunkten på Drottningtorget kl 10 00 på
morgonen tisdagen den 16 juli och tar det tåg till Varberg som avgår kl 10 40 och
att man då bestämmer vid vilken tidpunkt man skall företaga hemresan från
Varberg, samt

Att uppdraga åt ordföranden Arian att vara kontaktperson för gruppen som
reser till Varberg.

Till protokollet antecknades att föreningsassistent Bo-Magnus kommer till Drottningtorget kl 10 00 tisdagen den 16 juli för att vara med att betala tur- och returbiljetter till Varberg hos Västtrafik inne på Centralstation.

§ 128

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om att arrangera halvdagsutflykter i föreningens regi.

Styrelsen beslöt

Att uppdraga åt Hugo att arrangera en stadsvandring mellan Järntorgsfontänen
och Konstepidemien som ligger i närheten av Linnéplatsen fredagen den 12 juli med
samling i Aktivitetshusets caféteria kl 10 00,

att uppdraga åt Hugo att arrangera en stadsvandring mellan Järntorgsfontänen
och Konstepidemien som ligger i närheten av Linnéplatsen fredagen den 2 augusti
kl 10 00 med samling vid Järntorgsfontänen eftersom Aktivitetshuset då har
sommarstängt,

att föreningen subventionerar en kopp kaffe med kaka/bulle efter stadsvandringen
fredagen den 2 augusti mot att deltagarna kan visa upp kvitto på kostnaden för
föreningsassistent Bo-Magnus då Aktivitetshuset åter öppnar måndagen den
5 augusti,

Att uppdraga åt ordföranden Arian, ledamoten Jonas och medlemmen
Jan att komma överens om under vilka tider man kan hålla Aktivitetshuset
särskilt öppet under den period som det är sommarstängt,

Att uppdraga åt föreningsassistent Bo-Magnus att uppsätta ett anslag som talar
om vid vilka tider som Aktivitetshuset i Centrum hålls särskilt öppet under
sommaruppehållet , samt

att uppdraga åt föreningsassistent Bo-Magnus att sätta upp ett anslag där
medlemmarna i föreningen kan preliminärboka om de vill följa med på en resa till
Marstrand tisdagen den 30 juli.

§ 129

Styrelsen diskuterade fråga om att tillsammans med Aktivitetshuset i Centrum vara med och arrangera en resa till ”Nordens Ark” torsdagen den 22 augusti. Aktivitetshuset kommer att hyra 2 minibussar med tillsammans plats för 16 personer ( 2 chaufförer och 14 deltagare ).
Inträdet på ”Nordens Ark” är 200 kronor per deltagare.
Styrelsen beslöt

Att låta subventionera 16 platser vad avser inträdet på ”Nordens Ark” med 100 kronor per
person.

§ 130

På sammanträdet diskuterade styrelsen fråga om att låta arrangera en söndagsmiddag för medlemmarna.

Styrelsen beslöt

Att förlägga tidpunkten för nästa söndagsmiddag till söndagen den 25 augusti.

§ 131

Under punkten ”Övriga rapporter” beslöt styrelsen att upptaga fråga om deltagandet i
NSPHiG till dels sammanträdet på onsdagen den 26 juni, dels till efter sommaruppehållet.
Man beslöt också att upptaga enkät som inkommit från Sociala resursförvaltningen om brukarråd eller andra former brukarmedverkan till sammanträde på onsdagen den 26 juni.

§ 132

Styrelsen beslöt

Att nästa sammanträde skall äga rum onsdagen den 26 juni och det första sammanträdet
efter sommaruppehållet till måndagen den 5 augusti med början kl 14 00.

Protokoll styrelsemöte 10 juni 2013

PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för föreningen Aktivitetshusets Vänner
måndagen den 10 juni 2013 mellan kl 14 00 – 15 35 i studiecirkelrum 2 på Aktivitetshuset i Centrum.

Närvarande:

Arian Ordförande
Conny ledamot
Anna ledamot
Jonas ledamot
Anneli tjänstgörande suppleant
Olle suppleant
Malena suppleant
Ulf suppleant
Lena handledare, Arbetsgruppen Rekvisita
Christina Matsdotter Sociala resursförvaltningen
Bo-Magnus sekreterare

§ 117

Upptogs till behandling fråga om att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

Att godkänna dagordning för dagens sammanträde.

§ 118

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Jonas.

§ 119

Vid sammanträdet redogjorde sekreteraren för de beslut som styrelsen fattat vid föregående sammanträde den 27 maj 2013.

§ 120

Vid sammanträdet föredrog handledare Lena ärende om att Arbetsgruppen Rekvisita för närvarande arbetar på att skapa en 0,25 lönebidragsanställning för Maria på Arbetsgruppens Rekvisitas textilverkstad.

Styrelsen beslöt

Att godkänna att handledare Lena fortsätter med att få till stånd 0,25
lönebidragsanställning för Maria som handledare vid Arbetsgruppens
Rekvisitas textilverkstad.

§ 121

Under punkten ”Sommarutflykter” diskuterade styrelsen fråga om att låta arrangera en resa till Marstrand tisdagen den 30 juli 2013.

§ 122

Till protokollet antecknades att föreningsassistent Bo-Magnus fick i uppdrag att fortsätta att diskutera med gruppchef Arne Ahlgren på Aktivitetshuset i Centrum om
kostnadsfördelningen mellan föreningen och Aktivitetshuset vad avser resa till ”Nordens Ark” som preliminärt är tänkt att äga rum torsdagen den 29 augusti 2013.

§ 123

Styrelsen beslöt

Att ett särskilt styrelsesammanträde skall äga rum fredagen den 14 juni 2013 där
styrelsen bereds tillfälle att diskutera föreningens personalfrågor.