månadsarkiv: maj 2013

Protokoll styrelsemöte 27 maj 2013

Styrelsemöte 27 maj 2013 kl 14.00–15.30

Närvarande:
Arian Ordförande
Jonas Ledamot
Anna Ledamot
Jerry Ledamot
Anneli Suppleant
Malena Suppleant
Bo-Magnus Adjungerad föreningsassistent
Christina Adjungerad föreningsassistent
Arne Ahlgren Adjungerad § 110
Anmält förhinder:
Conny Ledamot
Anne Ledamot
Ulf Suppleant

§ 106 Mötets öppnande
Arian öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 107 Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen med vissa tillägg.
§ 108 Val av justeringsman
Styrelsen väljer Jonas till att justera dagens protokoll
§ 109 Föregående protokoll
Arian läser igenom föregående protokoll och det läggs till handlingarna.
§ 110 Arnes punkt
Arne informerar om ”träffpunktsdelen” i Aktivitetshuset och att det är bra om Vännerna kan engagera sig i detta.
Vi har en arbetsgrupp för detta men det har varit svårt att samla alla till ett möte.
BESLUT: att ta upp detta på kommande möte
§ 111 Sommarutflykter
Vi diskuterar olika förslag.
BESLUT: Vi åker med.26/7 Ångaren Bohuslän till Lysekil – Bo-Magnus bokar 10 biljetter.
Resan kostar 370 kr plus bokningsavgift. Medlemmarna betalar 125 kronor/person och föreningen betalar mellanskillnaden. Vi utser ingen ansvarig utan avvaktar vilka som anmäler sig.

Vi åker till Varberg 16/7.
subventionen blir 150 kronor/medlem för tågbiljett för 10 medlemmar.
30/7 Vi åker till Gunnebo eller Tjolöholm slott
att sätta upp ett anslag och låta medlemmarna få välja.

att ta upp utflykterna på nästa möte och bestämma mer i detalj och att boka resten av sommarutflykterna då.
§ 112 Christinas tjänst
Christina kommer att säga upp sig från och med 1 juni. Hon har 29 semesterdagar att ta ut och del av detta tar hon ut i juni.
BESLUT: att Christina kollar upp när hon vill ha semester och meddelar styrelsen detta.
§ 113 Öppethållande 3 juni och 25 juni
Den 3 juni är Aktivitetshusets personal inte här kl 13:00-15:45 och den 25/6 är de inte här på hela dagen.
BESLUT: att 3 juni jobbar Jonas och Jerry. Christina är här till klockan 14:30.
att 25/6 öppnar Arian och Jonas och ordnar frukost och jobbar fram till kl 12
och Bo-Magnus kommer klockan 12 och har sedan kvällsöppet. Anna kommer kl 14.
§ 114 Nästa möte
BESLUT. att nästa styrelsemöte är. måndagen den 10 juni klockan 14:00.
§ 115 Övriga frågor
a) Samlokaliseringsmöte3 juni kl 8:30
b) Vi bestämmer att vi äter Söndagsmiddag 2 juni på Vin o Pasta på Plantagegatan 3 A
c) Anna undrar om vi kan bli medlemmar i HSO och kunna få tillgång till deras verksamhet. Föreningsassistenterna kollar upp detta.
§ 116 Avslutning
Nu säger Arian Tack för idag och styrelsemedlemmarna skingras.

Protokoll styrelsemöte 13 maj 2013

Styrelsemöte 13 maj 2013 kl 14.00–15.20

Närvarande:
Arian Ordförande
Jonas Ledamot
Anna Ledamot
Anne Ledamot
Anneli Suppleant
Ulf Suppleant
Malena Suppleant
Bo-Magnus Adjungerad föreningsassistent
Christina Adjungerad föreningsassistent
Arne Ahlgren Adjungerad § 99
Anmält förhinder:
Conny Ledamot

§ 95 Mötets öppnande
Arian öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§ 96 Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen med vissa tillägg.
§ 97 Val av justeringsman
Styrelsen väljer Anna till att justera dagens protokoll
§ 98 Föregående protokoll
Bo-Magnus läser igenom föregående protokoll och det läggs till handlingarna.
§ 99 Arnes punkt
Arne informerar om Christinas tjänst Christina har vid tidigare möte flaggat för att hon söker annat jobb och Arne har frågat om hon vill jobba för Aktivitetshuset Centrum och hon har tackat ja till detta.
Nu behöver Vännerna lösa personalfrågan eftersom det blir en halvtidstjänst ledig i föreningen.
BESLUT: att ha ett möte fredagen den 17 maj klockan 14 där vi börjar diskutera lösningar.
§ 100 Sommarutflykter
Föreningen skall göra några utflykter i sommar, både heldags och halvdagsutflykter
Dessa förslag kom bland annat fram under mötet: Ångaren Bohuslän, Nordens Ark, Träbåtsfestivalen, Akvarellmuseet, Varbergs fästning, Alingsås: Nolhaga park och Anten-Gräfsnäs, Hisingen runt, Stadsvandringar: ex Linné, Östra kyrkogården, Sjöfartsmuseet, Nääs slott, Kungälv, Marstrand och Minigolf
BESLUT: att fundera på detta till nästa möte då vi fokuserar på just sommarutflykterna.
att fråga medlemmar vad de vill göra i sommar. Anslag sitter uppe där alla kan föreslå aktiviteter.
§ 101 Inbjudningar
En inbjudan har kommit från Enheten Stöd till Social ekonomi som har öppet hus 4 juni
Den som är intresserad kan gå dit, De finns på Gårdavägen 2.
§ 102 Wilhelm och Martina Lundgrens Stiftelse
Föreningen har blivit beviljad det bidraget på 20000 som vi sökt till bland annat resan till Lars Lerinmuseet i Karlstad. Detta tas upp på ett kommande möte.
§ 103 Nästa möte
BESLUT. att nästa ordinarie styrelsemöte är. måndagen den 27 maj klockan 14:00.
§ 104 Övriga frågor
Idag finns det inga frågor att ta upp
§ 105 Avslutning
Nu är mötet slut och klockan är bara 15:20. Bra jobbat, Styrelsen!!